Mentorkonsulenterne

Her kan du læse om Social og Jobindsats tilbud om mentorkonsulent.

MentorKonsulenter 

En MentorKonsulent er både jobkonsulent og mentor. Tilbuddet MentorKonsulent gives til dig, som har brug for tæt opfølgning i forhold til at finde og blive i en virksomhedspraktik.

Hvad er det en MentorKonsulent kan?

Mentorkonsulenten yder dig støtte i forhold til at opnå og fastholde et virksomhedsrettet forløb.

Derudover kan MentorKonsulenten støtte dig i, at tage ansvar for dit eget liv og dine handlinger. Det giver dig muligheder for at udvikle og vedligeholde personlige, praktiske og sociale færdigheder.
Det gør vi, for at du kan komme i job eller uddannelse.

Hvad indeholder tilbuddet?

Der ydes mentorstøtte op til 1,5 time pr. uge. Støtten kan være personligt møde, telefonisk, sms, mailkorrespondance eller coachende samtaler.

MentorKonsulenten etablerer virksomhedspraktik / løntilskud og yder støtte til gennemførelse heraf.

Kontaktinfo

Dorthe Topbjerg Nielsen
Konstitueret afsnitsleder, 30+
Mobil: 29137499
Send e-mail til bic@herning.dk

Anne-Marie Jørgensen
Mobil: 30440120
Send e-mail til bic@herning.dk

Hanne Kirstine Kirkegaard
Mentorkonsulent
Mobil: 30630850
Send e-mail til bic@herning.dk

Tinna Bruun
mentorkonsulent
Mobil: 20640151
Send e-mail til bictb@herning.dk

Karin Søgaard Rønfeldt
Mobil: 20283328
Send e-mail til bic@herning.dk

Preben Henri Staunstrup Poulsen
Job- og mentorkonsulent
Mobil: 20881746
Send e-mail til bic@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.